Privacyverklaring

Privacyverklaring Fruitbedrijf Van den Berge

Fruitbedrijf Van den Berge is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina zie je wat er gebeurt met gegevens die jij aan Fruitbedrijf Van den Berge verstrekt.

Onze gegevens:

Fruitbedrijf Van den Berge
Mosselhoekseweg 4A
4691 RL Tholen
0166 – 60 36 10
info@fruitbedrijfvandenberge.nl
KvK: 20159112

Deze verklaring is alleen van toepassing op de website https://fruitbedrijfvandenberge.nl, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje.

Gebruik van jouw persoonsgegevens

Op de website en bij het afnemen van producten van ons bedrijf kan het zijn dat je (persoons)gegevens achterlaat via een e-mail die je naar ons stuurt of via het contactformulier op de website. Hierbij vragen wij alleen om de meest noodzakelijke gegevens.

Persoonsgegevens

Alleen als je ons een e-mailadres stuurt met bijvoorbeeld een vraag of een bestelling of als je hiervoor het contactformulier op onze website invult, verwerken wij persoonsgegevens van je.
Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • voornaam
  • achternaam
  • mailadres
  • telefoonnummer
  • adresgegevens
  • bedrijfsnaam

Wij gaan ervan uit dat je via een e-mail of het contactformulier op de website geen andere contactgegevens met ons deelt.

Opmerking over foto’s

Wij publiceren regelmatig foto’s op onze website. Wanneer iemand ‘vol in beeld’ staat publiceren wij deze alleen na voorafgaande toestemming van de perso(o)n(en) die op de foto staan. Ziet u uwzelf terug op een ‘overzichtsfoto’ op onze website dan heeft u altijd de mogelijkheid om ons een mail te sturen met het verzoek de foto te verwijderen. Wij zullen binnen vier weken gehoor geven aan uw verzoek.

Doeleinden

Fruitbedrijf Van den Berge verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om een product te kunnen leveren of antwoord te geven op vragen
  • voor de facturatie en onze administratie

Fruitbedrijf Van den Berge is net als alle ondernemingen gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bepaalde gegevens nodig voor de boekhouding en de belasting(aangifte).

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Fruitbedrijf Van den Berge heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt Fruitbedrijf Van den Berge ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn

Fruitbedrijf Van den Berge bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

De gegevens die je invult op het contactformulier op onze website worden door ons verwijderd zodra wij hebben gereageerd op uw vraag of opmerking. Dit uiteraard tenzij wij de gegevens nog nodig hebben om nogmaals contact met u op te nemen dan wel voor administratieve doeleinden.

Wij bewaren de administratie tenminste 7 jaar terug aangezien dit een wettelijke bewaartermijn is van de Belastingdienst voor alle ondernemingen.

Persoonsgegevens delen met derden

Fruitbedrijf Van den Berge verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekken wij gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Fruitbedrijf Van den Berge in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Fruitbedrijf Van den Berge voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij externe partijen.

Cookies en profilering

Op onze website treft u geen cookieverklaring aan. Dit heeft te maken met het feit dat wij geen enkele functionele, analytische dan wel marketing cookie gebruiken. Op 17 mei 2018 hebben wij nog een cookie scan uitgevoerd waar dit ook uit blijkt.

Op onze website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten https://fruitbedrijfvandenberge.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fruitbedrijfvandenberge.nl.

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Beveiliging

Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt Fruitbedrijf Van den Berge de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje en de ‘https’ in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Heb je een klacht?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fruitbedrijf Van den Berge.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tholen, 17 mei 2018.